Brennpunkt Deutsch

Tidskriften har getts ut i Danmark sedan 1992 och finns sedan 2003 även med en svensk gloslista. Alla texter och uppgifter är på tyska. Brennpunkt Deutsch är lämplig för tyskundervisningen i årskurs 9, gymnasieskolan och vuxenundervisningen.

Brennpunkt Deutsch utkommer 4 ggr/år med aktuellt innehåll för tyskundervisningen. Varje nummer behandlar ett ämne avsett för „Landeskunde”.

„Brennpunkt Deutsch” är mycket mer än bara en tidskrift för tyskundervisningen:

Till varje nummer hör autentiska intervjuer eller professionell inläsning av litterära texter. Ljudinspelningarna ligger på SoundCloud. Eleverna scannar QR-koderna för att lyssna på inspelningarna! Till varje nummer hör videor – till de interaktiva tavlorna eller till elevernas smartphones eller iPads. Med hjälp av QR-koder i texten integreras videorna lätt i undervisningen.