Brennpunkt Deutsch

Brennpunkt Deutsch er spesielt egnet til tyskundervisningen i 10. klasse, den videregående skolen og voksenopplæringen. Helt fra nr. 1/2005 har tidsskriftet blitt utgitt med norske gloser. Alle oppgavene er formulert på tysk!

Hver utgave behandler et tema innenfor „Landeskunde”. Bruk Brennpunkt Deutsch i en tematisk, tverrfaglig og differensiert undervisning.

Brennpunkt Deutsch” er mye mer enn bare et tidsskrift for tyskundervisningen:

Til hvert nummer følger det med en CD med autentiske intervjuer eller profesjonell innlesing av litterære tekster. De fleste lydinnspillingene ligger også SoundCloud. Elevene skanner QR-kodene for å høre innspillingene.

Til hvert nummer hører det også med videoer til de interaktive tavlene og til elevenes smartphones eller iPads. Med QR-koder i teksten integreres videoene enkelt i undervisningen.